DE KENNISBANK

Ontdek hier relevante links en artikelen rondom Geluidshinder

NIEUWS | www.geluidnieuws.nl

Geluidnieuws is een online magazine over geluid en trillingen. Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief boordevol interessante artikelen, advertenties en vacatures in het vakgebied Geluid.

Ga naar de website

FORUM | www.geluidforum.nl

Op dit forum vindt u vragen en antwoorden over hinderlijk geluid. U vindt informatie over enkele wetten en regels en u kunt zo zelf uw vraag stellen!

Ga naar de website

DEFINITIES | www.wikipedia.org

Geluid in engste zin is de hoorbare verandering van de luchtdruk. Geluid kan ook in een ander medium optreden, bijvoorbeeld door drukwisselingen in water.

Ga naar de website

INDUSTRIE | Boek over lawaaibestrijding

Of het geluid op een werkplek schadelijk is, is afhankelijk van het geluidsniveau en de tijd dat een werknemer hieraan blootstaat. Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A)

Ga naar de website

REGELGEVING | www.arboportaal.nl

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Ga naar de website

PARTICULIER | www.nsg.nl

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Ga naar de website