OVER ONS

Vereniging Ondernemingen Geluidshinderbestrijding

Over VOG

Vereniging Ondernemingen Geluidshinderbestrijding

Sinds 1991 bestaat de Vereniging Ondernemingen Geluidshinderbestrijding, afgekort VOG. We brengen bedrijven samen die producten en diensten aanbieden om hinder van overmatig geluid en trillingen te voorkomen.

Wanneer geluid in de leef- en werkomgeving van mensen zo hard is dat het als hinderlijk wordt ervaren, spreekt men van Geluidshinder. Vanuit de VOG werken onze leden eraan om Geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door het geven van advies, het uitvoeren van akoestisch onderzoek, het aanbrengen van geluidswerende materialen en het verminderen van trillingen door innovatieve technieken. VOG werkt voor onder andere de industrie, kantoorgebouwen, bouw, fabrieken, bedrijven, gemeenten en particulieren.
Binnen de vereniging is kennisoverdracht rondom Geluidshinder een belangrijk onderdeel. We voeren onderzoek uit rondom Geluidshinder en delen dit met elkaar. Ook geven we adviezen over Geluidshinder en bestaande wetten. Het bepalen van richtlijnen is tevens iets waar we ons mee bezig houden.

Daarnaast bieden we cursussen aan voor onze leden en werknemers van de leden. Zo maken we de kennis rondom Geluidshinder laagdrempelig voor medewerkers. Binnen de vereniging organiseren we ook regelmatig excursies en uitjes.

Samen sta je sterker en binnen de vereniging ontstaan regelmatig samenwerkingen tussen de leden. Waar het ene bedrijf sterk is in advies, is het andere bedrijf sterker in uitvoering. Waar mogelijk pakken we projecten samen op, zodat we samen groeien. Daarnaast versterken we de zichtbaarheid van de leden.

01.

SAMENWERKING

Samen werken we aan het verbeteren van de richtlijnen rondom Geluidshinder en we pakken projecten samen aan. We verbeteren de zichtbaarheid van onze leden en zo groeien we individueel en samen met onze leden.

02.

KENNISOVERDRACHT

Het delen van kennis binnen de vereniging is essentieel. We organiseren cursussen en delen uitkomsten van onderzoeken met elkaar.

03.

EXCURSIES EN UITJES

We gaan op excursie bij andere bedrijven en organiseren interessante uitjes. Zo leren we van andere leden en gaan we in gesprek met gelijkgestemden.

ONZE LEDEN

Lees meer over onze leden en wat zij doen.
Doel vereniging

Het doel van de vereniging is

Het behartigen van de belangen van de leden, zolang deze gaan om ontwerp, advies, fabricage, levering en/of montage van producten en/of diensten die als doel hebben: het bestrijden van geluid.
Dat doen wij door
Vereisten

STATUTEN & REGLEMENTEN

De vereniging draagt de naam Vereniging Ondernemingen Geluidshinderbestrijding, afgekort VOG, en is gevestigd te Bunnik. De vereniging is opgericht in 1991 voor onbepaalde tijd.

Wilt u meer weten over onze vereniging of lid worden? Neem dan contact op via onderstaande knop.


Onze leden