GELUIDHINDER.NL

De vereniging van Nederlandse bedrijven die samen één doel hebben: het verminderen en wegnemen van hinder door geluid en trillingen.

Over ons

Vereniging Ondernemingen Geluidshinder-
bestrijding

De Vereniging Ondernemingen Geluidshinderbestrijding (VOG) is een vereniging voor en door geluidsbedrijven binnen Nederland. We beschikken met elkaar over een hoge mate van kennis en expertise rondom geluid en hoe Geluidshinder te verminderen is. De leden van VOG werken allemaal in hun eigen vakgebied aan het verminderen van geluid en trillingen. U kunt bij onze leden terecht voor compleet advies over geluid en het inzetten van geluidsisolerende maatregelen.Samen staan we sterk

UITGEBREIDE KENNIS

Onze kennis rondom geluid is uitgebreid en deze kennis delen we met elkaar tijdens excursies en samenwerkingen. Samen ondersteunen we bedrijven, overheden en particulieren met verschillende innovatieve maatregelen voor het verminderen van Geluidshinder. We bieden met VOG complete oplossingen voor het beperken van geluid. Denk hierbij aan geluidsisolerende maatregelen, maar ook advies rondom geluid en geluidswerend bouwen.

SAMENWERKEN EN VERBINDEN

Onze vereniging brengt, sinds 1991, leden samen. We delen onze kennis, bieden cursussen aan voor leden en voeren onderzoek rondom geluid uit. Al onze leden hebben hun eigen expertise en kennis. We verbinden bedrijven en werken samen. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe leden, die onze vereniging meerwaarde bieden en willen leren.

Welcome to POLO

Waarom lid worden van onze vereniging?

Expertise

Wij bundelen onze expertise en helpen elkaar: met opdrachten en uitdagingen rondom Geluidshinder.

Kennis delen

We delen onze kennis over innovatieve marktontwikkelingen met elkaar en ondersteunen elkaar met vragen.

Cursussen

We bieden cursussen aan voor onze leden en medewerkers van onze leden, zodat de complexe wereld van Geluidshinder beter te begrijpen is.

Onderzoek

VOG voert onderzoeken uit omtrent geluid en kijkt mee naar richtlijnen voor geluid.

Kennisbank

Het verminderen van overlast door geluid is en blijft altijd een actueel thema. Huizen zullen altijd gebouwd worden en ook infrastructuur zal blijven bestaan. Samen met onze leden zoeken we innovatieve manieren om Geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we door samen te werken en te blijven bewegen in de markt. We innoveren en ontwikkelen, zowel op product- als op kennisniveau. Onze kennisbank voor en door leden vindt u hieronder:

REGELGEVING | www.arboportaal.nl

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Ga naar de website

INDUSTRIE | Boek over lawaaibestrijdeing

Of het geluid op een werkplek schadelijk is, is afhankelijk van het geluidsniveau en de tijd dat een werknemer hieraan blootstaat. Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A)

Ga naar de website

Sluit uw bedrijf bij ons aan

Onze kennis rondom geluid is uitgebreid en deze kennis delen we met elkaar tijdens excursies en samenwerkingen. Samen ondersteunen we bedrijven, overheden en particulieren met verschillende innovatieve maatregelen voor het verminderen van Geluidshinder. We bieden met VOG complete oplossingen voor het beperken van geluid. Denk hierbij aan geluidsisolerende maatregelen, maar ook advies rondom geluid en geluidswerend bouwen.


Contact informatie

Ontdek onze leden

Onze vereniging brengt, sinds 1991, leden samen. We delen onze kennis, bieden cursussen aan voor leden en voeren onderzoek rondom geluid uit. Al onze leden hebben hun eigen expertise en kennis. We verbinden bedrijven en werken samen. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe leden, die onze vereniging meerwaarde bieden en willen leren.


Onze leden